Press

Media och arrangörer kan fritt använda pressbilderna på denna sida. Önskas annat material mejla på metal@motumash.org.

Motumashskull
Motumash Jonas, Damir, Johan & Konny
Damir; Drums
Johan; Vocal
Jonas; Bass
Konny, Guitar